ALKUKARTOITUS | KÄYTTÖÖNOTTO | KOULUTUS | YLLÄPITO

Paras ratkaisu räätälöitynä jokaiselle asiakkaalle

HIPATIA Control pyrkii tarjoamaan sinulle parhaan ratkaisun, joka mukautuu tarpeisiisi. Palvelu ulottuu esisuunnittelusta tehtaan prosessien keskeisten kehityskohtien tunnistamiseksi aina asennukseen ja käyttöönottoon, sekä kaikkiin tälle välille kuuluviin vaiheisiin (toiminnallinen kuvaus, insinöörisuunnittelu jne.). Hanke päättyy asiakkaan henkilöstön koulutukseen toteutetussa järjestelmässä.
HIPATIAn älykäs ohjaus tarjoaa myös alustan huolto palveluille järjestelmän koko käyttöiän ajan. 


KUMPPANIVERKOSTO

KUMPPANIVERKOSTO

HIPATIA tekee yhteistyötä useiden kumppanien kanssa, kuten SIEMENS, Schneider, Rockwell Automation, Wonderware, Inductive Automation, Beckhoff … Tämä mahdollistaa projektin toteuttamisen asiakkaan toivomassa ympäristössä.

PALVELUT DIGITALISAATIOON

Verkottunut teollisuus

HIPATIA tukee sinua tehtaasi ohjausprosessien (instrumentointi, PLC, Scada) tuotannonsuunnittelun (ERP) integroinnissa. HIPATIA tekee asennukset avaimet käteen periaatteella asiakkaan tarpeen mukaisesti.

OHJAUKSEN JA AUTOMAATION ASIANTUNTIJAPALVELU

PALVELUT

- Lähtötila-arviointi
- Kehityspolkuanalyysi, optimointi.
- Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.
- Tekninen spesifiointi ja funktionaalinen analyysi.
- Tarjousten arviointi ja niiden spesifikaationmukaisuuden tarkastaminen.
- Projektihallinta
- Energia-auditointi.

YHTEYS

JÄRJESTELMÄN KVALIFIOINTI JA VALIDOINTI

KVALIFIOINNIN ASIAKIRJAT

- Validation Plan (VP) - Validointisuunnitelma.
- Factory Acceptance Test (FAT) and Site Acceptance Test (SAT) – Tehdashyväksynnät ja Asennuspaikalla tehtävät hyväksynnät.
- User Requirement Specification URS - Käyttäjävaatimusspesifikaatio.
- Installation Qualification-Operation Qualification-Performance Qualification (IQ-OQ-PQ) – Asennuksen kvalfiointi, Käytön kvalifiointi ja Suorituskyvyn kvalifiointi
- Risk assessment - Riskiarviointi
- Design Review and Traceability Matrix (DQ) – Suunnittelun tarkastus ja Jäljitettävyysmatriisi.
-Data integrity - Tietosuoja

YHTEYS

JÄRJESTELMÄAUTOMAATIO

PALVELUT JA RATKAISUT

- Sähkökuvat (Eplan)
- Teollisen PLC:n ohjelmointi
- Kosketusnäytöt (HMI)
- SCADA-järjestelmien implementointi
- Ohjauskaapit ja -keskukset
- UL-sertifiointi
- ATEX-sertifiointi
- Hajautettu ohjaus
- Prosessierien hallinta

YHTEYS

MES/MOM INTEGRAATIO, VALMISTUKSEN IT

PALVELUT JA RATKAISUT

- Valmistusprosessiin MES-arkitehtuurin integrointi, koordinointi ja optimointi.

- ERP-rajapinta.

- Tehtaan datan kerääminen ja tiedon vaihtaminen eri järjestelmien kesken.

YHTEYS