ALKUKARTOITUS | IMPLEMENTOINTI | KOULUTUS | YLLÄPITO

Paras ratkaisu räätälöitynä jokaiselle asiakkaalle

HIPATIA Control pyrkii tarjoamaan sinulle parhaan ratkaisun, joka mukautuu tarpeisiisi. Palvelu ulottuu esisuunnittelusta tehtaan prosessien keskeisten kohtien tunnistamiseksi aina asennukseen ja käyttöönottoon, sekä tälle välille kuuluviin vaiheisiin (toiminnallinen kuvaus, insinöörisuunnittelu jne.). Hanke päättyy yrityksen henkilöstön koulutukseen toteutetussa järjestelmässä.
HIPATIAn älykäs ohjaus tarjoaa myös alustan huoltopalveluille järjestelmän koko käyttöiän ajan.

KUMPPANIVERKOSTO

KUMPPANIVERKOSTO

HIPATIA tekee yhteistyötä useiden kumppanien kanssa, kuten SIEMENS, Schneider, Rockwell Automation, Wonderware, Ignition … Tämä mahdollistaa projektin toteuttamisen asiakkaan toivomassa ympäristössä.

PALVELUT DIGITALISAATIOON

Verkottunut teollisuus

HIPATIA tukee sinua tehtaasi ohjausprosessien (instrumentointi, PLC, Scada) tuotannonsuunnittelun (ERP) integroinnissa. HIPATIA asentaa avaimet käteen periaatteella asiakkaan tarpeen mukaisesti.

OHJAUKSEN JA AUTOMAATION ASIANTUNTIJAPALVELU

PALVELUT

- Lähtötila-arviointi
- Kehityspolkuanalyysi, optimointi.
- Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen.
- Tekninen spesifiointi ja funktionaalinen analyysi.
- Tarjousten arviointi ja niiden spesifikaationmukaisuuden tarkastaminen.
- Projektihallinta
- Energia-auditointi.

YHTEYS

JÄRJESTELMÄN KVALIFIOINTI JA VALIDOINTI

Kvalifioinnin asiakirjat 

- Qualification Plan (QP) - Kvalifikaatiosuunnitelma.
- Factory Acceptance Test (FAT) and Site Acceptance Test (SAT) – Tehdashyväksyntätestit ja Asennuspaikalla hyväksyntätestit.
- User Requirement Specification URS - Käyttäjävaatimusspesifikaatio.
- Installation Qualification-Operation Qualification-Performance Qualification (IQ-OQ-PQ) – Asennuksen kvalfiointi, Käytön kvalifiointi ja Suorituskyvyn kvalifiointi
- Risk assessment - Riskiarviointi
- Design Review and Traceability Matrix (DQ) – Suunnittelun tarkastus ja Jäljitettävyysmatriisi.
- Standard Work Procedures - Standardityömenetelmät

Asennuspaikalla tehtävä validointi

cGxP´n vaatimukset tai FDA vaatimukset (US Food and Drug Administration)
- Prosessivalidointi
- Toimitilojen ja palveluiden validointi
- Tietosuoja
- Väärennösten ehkäisy

YHTEYS

JÄRJESTELMÄAUTOMAATIO

PALVELUT JA RATKAISUT

- Sähkökaaviot (Eplan)
- Teollisen PLC:n ohjelmointi
- Kosketusnäytöt (HMI)
- SCADA-järjestelmien implementointi.
- Ohjaus- ja energiakotelot ja -kaapit
- UL-sertifiointi
- ATEX-sertifiointi
- Hajautettu ohjaus
- Prosessierien hallinta

YHTEYS

MES/MOM INTEGRAATIO, VALMISTUKSEN IT

PALVELUT JA RATKAISUT

- Valmistusprosessiin MES-arkitehtuurin integrointi, koordinointi ja optimointi.

- ERP-rajapinta.

- Tehtaan datan kerääminen ja sen jakaminen eri alustojen kanssa.

YHTEYS